0
Your Cart
No products in the cart.

إحدى أكبر شركات الدواء فى الشرق الأوسط

نفتخر بأننا رواد فى صناعة الدواء فى الشرق الأوسط

هيبارين صوديوم

هيبارين صوديوم

مضاد للتجلط

للحقن تحت الجلد أو فى الوريد

هيبارين صوديوم

مضاد للتجلط

للحقن تحت الجلد أو فى الوريد

3 أمبولات كل أمبولة 1 مللى